Thế giới Amigurumi / Nhân vật hoạt hình

Doraemon amigurumi cỡ lớn

4 năm ago

Mình có một người bạn cuồng Doraemon và mình đã làm chúng, bạn mình đã rất thích. Còn bạn thì sao bạn có người bạn nào giống mình không nếu có hãy làm nó ngay nhé bạn của bạn của bạn sẽ rất thích đấy! 

Doraemon amigurumi free pattern

Doraemon amigurumi free pattern

Hướng dẫn: @Jaimai

Hình ảnh: @Bbcrochet

Dịch bởi: @AmiguWorld

Kí hiệu:

mr = Vòng tròn ma thuật

X = Mũi móc đơn

V = Tăng mũi (móc 2 mũi đơn vào cùng 1 chân móc)

A = Giảm mũi (móc 2 mũi đơn thu về chung 1 chân)

sl st = Mũi dời (mũi trượt)

st = Mũi móc

ch = Mũi bính

T = Mũi nửa kép

F = Mũi kép đơn

tr = Mũi kép đôi

BLO = Móc vào chân mũi sau

[ ] = tổng số mũi móc bạn nên có khi kết thúc một vòng

( )*6 = số lần lặp lại bất cứ yêu cầu móc trong dấu ngoặc đơn

Để móc con thỏ amigurumi bạn cần:

– Len sợi các màu (4 ply): xanh dương, trắng, đen và đỏ

– Kim móc 3-4 mm

– Bông gòn, kim khâu len

Hướng dẫn chi tiết cách làm

chú Doraemon cỡ lớn bằng len

amiguworld logo

Phần 1: Đầu

Bắt đầu bằng len màu xanh dương

Hàng 1: mr với 6X [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: (1X, V)*6 [18]
Hàng 4: (2X, V)*6 [24]
Hàng 5: (3X, V)*6 [30]
Hàng 6: (4X, V)*6 [36]
Hàng 7: (5X, V)*6 [42]
Hàng 8: (6X, V)*6 [48]
Hàng 9: (7X, V)*6 [54]
Hàng 10: (8X, V)*6 [60]
Hàng 11: (9X, V)*6 [66]
Hàng 12: (10X, V)*6 [72]
Hàng 13: (11X, V)*6 [78]
Hàng 14: (12X, V)*6 [84]
Hàng 15: (13X, V)*6 [90]
Hàng 16: (14X, V)*6 [96]
Hàng 17: (15X, V)*6 [102]
Hàng 18: (16X, V)*6 [108]
Hàng 19-33: 108X (5 hàng) [108]
Hàng 34: (16X, A)*6 [102]
Hàng 35: (15X, A)*6 [96]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len.

Móc khóa Doraemon Amigurumi

Phần 2: Mặt

Bắt đầu bằng len màu trắng

Hàng 1: mr với 6X [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: (1X, V)*6 [18]
Hàng 4: (2X, V)*6 [24]
Hàng 5: (3X, V)*6 [30]
Hàng 6: (4X, V)*6 [36]
Hàng 7: (5X, V)*6 [42]
Hàng 8: (6X, V)*6 [48]
Hàng 9: (7X, V)*6 [54]
Hàng 10: (8X, V)*6 [60]
Hàng 11: (9X, V)*6 [66]
Hàng 12: (10X, V)*6 [72]
Hàng 13: (11X, V)*6 [78]
Hàng 14: (12X, V)*6 [84]
Hàng 15: (13X, V)*6 [90]
Hàng 16: (14X, V)*6 [96]

 Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 3: Mắt

Mắt trắng (làm 2 cái)

Bắt đầu bằng len màu trắng

Móc 2 ch. Tạo hình bầu dục với 2 bên của móc xích vừa móc.

Hàng 1: 1 V, 2 V, 1 V [8]
Hàng 2: V*8           [16]
Hàng 3: (3X, V)*4 [20]
Hàng 4: (4X, V), (2X, V)*7, 1X [28]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt lên, chừa một đoạn len dài để may.

Cách móc bánh rán Doraemon Dorayaki bằng len

Mắt đen (làm 2 cái)

Bắt đầu với len màu đen

Hàng 1: mr với 6X [6]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 4: Mũi

Bắt đầu bằng len màu đỏ

Hàng 1: mr với 6X [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: 12X [12]
Hàng 4: (2X, A)*3 [9]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 5: Bụng

Bắt đầu với len màu trắng

Hàng 1: mr với 6x [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: (1X, V)*6 [18]
Hàng 4: (2X, V)*6 [24]
Hàng 5: (3X, V)*6 [30]
Hàng 6: (4X, V)*6 [36]
Hàng 7: (5X, V)*6 [42]
Hàng 8: (6X, V)*6 [48]
Hàng 9: (7X, V)*6 [54]
Hàng 10: (8X, V)*6 [60]
Hàng 11: (9X, V)*6 [66]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 6: Mũi

Bắt đầu bằng len màu đỏ

Hàng 1: mr với 6X [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: (3X, V)*3 [15]
Hàng 4: (3X, A)*3 [12]
Hàng 5: A*6 [6]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 7: Túi

Bắt đầu bằng len màu trắng

Hàng 1: mr với 6X [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: (1X, V)*6 [18]
Hàng 4: (2X, V)*6 [24]
Hàng 5: (3X, V)*6 [30]
Hàng 6: (4X, V)*6 [36]
Hàng 7: (5X, V)*6 [42]
Hàng 8: (6X, V)*6 [48]
Hàng 9: (7X, V)*6 [54]

Gấp đôi và may vào phần bụng.

Doraemon amigurumi free pattern

Cố lên nào! Bạn sắp hoàn thành chú Doraemon cho riêng mình rồi!

Phần 8: Tai (làm 2 cái)

Bắt đầu bằng len màu trắng

Hàng 1: mr với 6X [6]
Hàng 2: V*6           [12]
Hàng 3: (1X, V)*6 [18]
Hàng 4: (2X, V)*6 [24]
Hàng 5-6: 24X [24]
Hàng 7: (3X, A), (6X, A)*2, 3X [21]
Hàng 8:  (5X, A)*3 [18]
Đổi sang len màu xanh dương
Hàng 9-11: 18X [18]
Hàng 12: (2X, A), (10X, A), 2X [16]
Hàng 13: 16X [16]
Hàng 14: (3X, A), (7X, A), 2X [14]
Hàng 15: 1 A, (2X, A)*3 [10]
Hàng 16: 10X [10]
Hàng 17: (3X, A)*2 [8]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 9: Chân (làm 2 cái)

Chân 1

Bắt đầu bằng len màu trắng

Móc 4 ch. Tạo hình bầu dục với 2 bên của móc xích vừa móc

Hàng 1: 1V, 2X, 2V, 2X, 1V   [12]

Hàng 2: 2V, 2X, 4V, 2X, 2V   [18]

Hàng 3: (2X, V), 3X, (4V, 1X), ( 2X, 1V), (1X, 1V) (1X, V)  [26]

Hàng 4: (1X, V), (2X, 1V), (4X, 1V), (2X, 1V)*3, (4X, 1V), (2X, 1V), 1X   [36]

Hàng 5: (3X, V)*2, (5X, 1V), (3X, 1V)*3, (5X, 1V), (3X, 1V)   [44]

Hàng 6: (2X, 1V), (4X, 1 V), (6X, 1V) (4X, 1V)*3, (6X, 1V), (4X, 1V), 2X   [52]

Hàng 7: (5X, 1V)*2, (7X, 1V), (5X, 1V)*3, (7X, 1V), (5X, 1V)   [60]

Hàng 8: 60X

Hàng 9: (4X, 1A)*10   [50]

Hàng 10: (3X, 1A)*10   [40]

Đổi sang len màu xanh dương

Hàng 11-13: 40X (3 hàng)

Chân 2

Làm chân 2 giống chân 1 nhưng không cắt sợi. Nối 2 chân với nhau bằng 3X Tiếp tục móc phần thân thân bằng các chân mũi còn lại.

Phần 10: Thân

Hàng 14-28: 74X (15 hàng)  [74]

Hàng 29: (10X, 1A), (13X, 1A), (20X, 1A), (13X, 1A), 10X   [70]

Hàng 30: 1A, (16X, 1A), (15X, 1A)*2, 16X   [66]

Hàng 31: 17X, 1A, 30X, 1A, 15X   [64]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa một đoạn len dài để may.

Phần 11: Vòng cổ

Móc một sợi dây màu đỏ để treo chuông.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành một chú Doraemon cực dễ thương rồi nhé!

Móc em Doreamon siêu to khổng lồ – Chart móc Thái Lan

Buy Me a Coffee
Nếu bạn yêu thích bài viết, hãy ủng hộ cho Amigu World bằng cách mời mình một tách cà phê. Buy me a coffee là một ứng dụng an toàn và miễn phí, bạn đọc có thể sử dụng PayPal, thẻ tín dụng (Visa/Master)… để ủng hộ cho website.

Amigu World cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

#AmiguWorld

You Might Also Like

Top
Select your language