Thế giới Amigurumi / Thú bông

Hướng dẫn chi tiết cách làm móc khoá cáo amigurumi

3 năm ago

Nếu bạn cần một thứ gì đó để gửi tặng cho bạn của mình trong ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào đó thì tôi nghĩ chú cáo dễ thương này rất thích hợp đấy!

Con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Hướng dẫn: @ Minkky Amigurumi

Hình ảnh: @ Minkky Amigurumi

Dịch bởi: @AmiguWorld

Kí hiệu:

mr = Vòng tròn ma thuật

X = Mũi móc đơn

V = Tăng mũi (móc 2 mũi đơn vào cùng 1 chân móc)

A = Giảm mũi (móc 2 mũi đơn thu về chung 1 chân)

sl st = Mũi dời (mũi trượt)

st = Mũi móc

ch = Mũi bính

T = Mũi nửa kép

F = Mũi kép đơn

tr = Mũi kép đôi

BLO: Móc vào chân mũi sau

Để móc con thỏ amigurumi bạn cần:

Len sợi các màu (4 ply): trắng và cam

Kim móc 3-4 mm

Mắt đen, mũi đen

Bông gòn, kim khâu len

Hướng dẫn chi tiết cách làm móc khóa con cáo bằng len

amiguworld logo

Phần 1: Đầu 1

Bắt đầu bằng len màu trắng (bên trong đầu)

Hàng 1: mr với 6 st   [6]
Hàng 2: V*6[12]
Hàng 3: (1X, V)*6[18]
Hàng 4: (2X, V)*6[24]
Hàng 5: (3X, V)*6[30]
Hàng 6: (2X, V, 2 X)*6[36]
Hàng 7: (V, 5X)*6[42]
Hàng 8-15: 42X[42]
Hàng 16: (A, 5X)*6[36]
Hàng 17: (2X, A, 2X)*6[30]
Hàng 18: (3X, A)*6[24]
Hàng 19: ( 1X, A, 1X)*6[18]
Hàng 20: (1X, A)*6[12]
Hàng 21: A*6[6]

Phần 2: Đầu 2

Bắt đầu bằng len màu cam (đầu bên ngoài)

Hướng dừng chi tiết cách làm Con cáo móc khóa bằng len

Con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Hàng 1: mr với 6 st   [6]
Hàng 2: V*6[12]
Hàng 3: (1X, V)*6[18]
Hàng 4: (2X, V)*6[24]
Hàng 5: (3X, V)*6[30]
Hàng 6: (2X, V, 2X)*6[36]
Hàng 7: (V, 5X)*6[42]
Hàng 8-14: 42X[42]
Tiếp tục móc với đầu bên ngoài đầu
Nhưng móc chuyển đổi đổi dòng
Hàng 15: Sl st, 9X, sl st, 1 ch[9]
Hàng 16: 8X, sl st, 1 ch[8]
Hàng 17: 7X, sl st, 1 ch[7]
Hàng 18: 6X, sl st, 1 ch[6]
Hàng 19: 5X, sl st, 1 ch[5]
Hàng 20: 4X, sl st, 1 ch[4]
Hàng 21: 3X, sl st, 1 ch[3]
Hàng 22: 2X, sl st, 1 ch[2]
Hàng 23: 2sc, 1 ch[2]
Hàng 24: 2X, 1 ch[2]
Hàng 25: 2X

Và bạn tiếp tục móc dọc theo mép của đầu bên ngoài bằng các mũi móc đơn. Chốt sợi, chừa một đoạn len để may vào bên trong đầu.

Hướng dẫn chi tiết cách móc con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Hướng dẫn chi tiết cách móc con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Hướng dẫn chi tiết cách móc con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Hướng dẫn chi tiết cách móc con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Bạn có thể trang trí thêm đồ chơi theo ý muốn.

Phần 3: Đuôi

Bắt đầu bằng len màu trắng

Hàng 1: mr với 3 st   [3]
Hàng 2: V*3[6]
Hàng 3: (1X, V)*3[9]
Hàng 4: (V, 2X)*3[12]
Hàng 5: (3X, V)*3[15]
Hàng 6: (V, 4X)*3[18]
Hàng 7: 18X[18]
Đổi sang len màu cam
Hàng 8: (V, 2X)*6[24]
Hàng 9: 24X[24]
Hàng 10: (3X, V)*6[30]
Hàng 11-13: 30X[30]
Hàng 14: (3X, A)*6[24]
Hàng 15: 24X[24]
Hàng 16: (2X, A)*6[18]
Hàng 17: 18X[18]
Hàng 18: (1X, A)*6[12]
Hàng 19: 12X[12]
Hàng 20: A*6[6]

Cắt len. Chừa đoạn len dài để may.

Phần 4: Tai (làm 2 cái)

Bắt đầu bằng len màu cam

Hàng 1: mr với 3 st   [3]
Hàng 2: V*3[6]
Hàng 3: (1X, V)*3[9]
Hàng 4: (V, 2X)*3[12]
Hàng 5-6: 12X[12]

Kết thúc bằng mũi dời. Cắt len, chừa đoạn len dài để may, may hai tai vào phần đầu.

Con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Con cáo móc khóa bằng len All Over Crochet And Handmade

Lắp ráp:

–  May đuôi vào đâu

– Trang trí đồ theo ý của bạn nào, chúc mừng bạn vậy là bạn đã hoàn thành móc khóa cáo siêu dễ thương rồi và hãy tặng cho người bạn của mình thôi!

Buy Me a Coffee
Nếu bạn yêu thích bài viết, hãy ủng hộ cho Amigu World bằng cách mời mình một tách cà phê. Buy me a coffee là một ứng dụng an toàn và miễn phí, bạn đọc có thể sử dụng PayPal, thẻ tín dụng (Visa/Master)… để ủng hộ cho website.

Amigu World cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

#AmiguWorld

You Might Also Like

Top
Select your language