Thế giới Amigurumi / Nhân vật hoạt hình

Học nhanh cách làm ông già Noel cùng mình!

1 năm ago

Giáng Sinh đang đến sát nút luôn rồi nè! Thời tiết se se lạnh, những ngày của năm 2020 vơi dần đi. Lúc này mà ngồi tự móc một ông già Noel bằng len chơi chơi thì hợp hết biết luôn ấy! Cùng AmiguWorld làm nhé!

Santa Claus Amigurumi Free Pattern

Santa Claus Amigurumi Free Pattern

Hình ảnh: @AmiguWorld

Hướng dẫn: @AmiguWorld

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi móc đơn

V: tăng mũi (2 mũi móc đơn vào một chân móc)

A: giảm mũi (2 mũi đơn thu về chung một chân)

Để móc Ông già Noel Santa Claus bạn cần:

  • Len sợi các màu: len màu đỏ, trắng kem, đen, trắng và 1 đoạn ngắn len màu vàng để khâu thắt lưng.
  • Kim móc: 4.0mm
  • Bông gòn, kim khâu len và đôi mắt màu đen

Hướng dẫn chi tiết cách làm 

Ông Già Noel bằng len

amiguworld logo
 

Phần 1: Nón

Bắt đầu bằng len màu đỏ

Hàng 1: MR 4X                    [4]

Hàng 2: 4X                          [4]

Hàng 3: (X,V)*2                   [6]

Hàng 4: (2X,V)*2                 [8]

Hàng 5: 8X                          [8]

Hàng 6: (V,3X)*2                 [10]

Hàng 7: 10X                        [10]

Hàng 8: (2X,V,2X)*2           [12]

Hàng 9: 12X                        [12]

Hàng 10: (5X,V)*2               [14]

Hàng 11: (V,6X)*2               [16]

Hàng 12: 16X                      [16]

Hàng 13: (4X,V,3X)*2         [18]

Hàng 14: (8X,V)*2              [20]

Hàng 15: 15X                     [20]

Hàng 16: (V,9X)*2              [22]

Hàng 17: (5X,V,5X)*2         [24]

Hàng 18: 24X                     [24]

Hàng 19: (11X,V)*2            [26]

Hàng 20: (V,12X)*2            [28]

Hàng 21: 28X                    [28]

Hàng 22: (13X,V)*2           [30]

Hàng 23: (9X,V)*3             [33]

Hàng 24: (V,10X)*3           [36]

Hàng 25: (8X,V)*4             [40]

Hàng 26: 40X                    [40]

Hàng 27: (V,9X)*4             [44]

Hàng 28: 44X                    [44]

Hàng 29: (10X,V)*4           [48]

Hàng 30: (11X,V)*4            [52]

Hàng 31: (12X,V)*4          [56]

Đổi sang sợi len màu trắng

Hàng 32-35: 56X              [56]

Hàng 36: (12X,A)*4         [52]

Chốt sợi.

Santa Claus hat amigurumi

Santa Claus hat amigurumi

Phần 2: Đầu

Bắt đầu bằng sợi len màu trắng kem

Hàng 1: MR 6X            [6]

Hàng 2: 6V                   [18]

Hàng 4: (V,2X)*6          [24]

Hàng 5: (X,V,2X)*6       [30]

Hàng 6: (2X,V,2X)*6     [36]

Hàng 7: (V,5X)*6           [42]

Hàng 8: (6X,V)*6           [48]

Hàng 9-13: 48X            [48]

Hàng 14: (A,6X)*6         [42]

Hàng 15: (5X,A)*6          [36]

Hàng 16: (2X,A,2X)*6    [30]

Hàng 17: (A,3X)*6         [24]

Hàng 18: (2X,A)*6         [18]

Hàng 19: (X,A)*6          [12]

Hàng 20: 6A                  [6]

Chốt sợi.

Phần 3: Thân

Bắt đầu bằng len sợi màu đỏ

Hàng 1: MR 6X         [6]

Hàng 2: 6V               [12]

Hàng 3: (X,V)*6       [18]

Hàng 4: (V,2X)*6     [24]

Hàng 5: (3X,V)*6     [30]

Hàng 6-7: 30X         [30]

Đổi sang sợi len màu đen

Hàng 8: 30X           [30]

Hàng 9: (3X,A)*6          [24]

Đổi sang sợi len màu đỏ

Hàng 10: 24X           [24]

Hàng 11: (A,2X)*6    [18]

Hàng 12: 18X           [18]

Hàng 13: (4X,A)*3    [15]

Hàng 14: 15X           [15]

Chốt sợi, chừa một đoạn len dài để khâu.

Móc phần thân ông già Noel

Móc phần thân ông già Noel

Phần 4: Tay (2 cái)

Bắt đầu bằng sợi len màu đen

Hàng 1: MR 8X       [8]

Hàng 2: 8X             [8]

Đổi sang sợi len màu trắng

Hàng 3: (2X,A)*2    [6]

Đổi sang sợi len màu đỏ

Hàng 4-9: 6X      [6]

Chốt sợi, chừa một đoạn len dài để khâu.

Móc Tay của Ông già Noel

Móc Tay của Ông già Noel

Phần 5: Râu

Bắt đầu bằng sợi len màu trắng 

Râu của Ông Già Noel

Râu của Ông Già Noel

Móc 19 mũi móc xích. Bắt đầu từ mũi móc thứ 2 (tính từ kim đan) bạn thực hiện: 1ch (mũi móc trượt  hoặc móc dời), 1 X, 1F, 2T, 1F, 1X, 3ch, 1X, 1F, 2T, 1 F, 1 X, 1 ch. Phía bên kia mũi móc xích bạn tiếp tục thực hiện tương tự: 1ch, 1X, 1F, 2 T, 1 F, 1X, 3ch, 1X, 1F, 2 T, 1F, 1X, 1ch.

Phía sau của Ông Già Noel bằng len

Phía sau của Ông Già Noel bằng len

Ông già Noel Bằng len

Ông già Noel bằng len

Buy Me a Coffee
Nếu bạn yêu thích bài viết, hãy ủng hộ cho Amigu World bằng cách mời mình một tách cà phê. Buy me a coffee là một ứng dụng an toàn và miễn phí, bạn đọc có thể sử dụng PayPal, thẻ tín dụng (Visa/Master)… để ủng hộ cho website.

Amigu World cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

#AmiguWorld

You Might Also Like

Top
Select your language