Thế giới Amigurumi / Thú bông/ Nhân vật hoạt hình

Cách móc bạn Totoro béo ú bằng len ôm là thích!

4 năm ago

Bạn có muốn sở hữu một bạn Totoro béo ú để ôm mỗi khi vui cũng như khi buồn hay không nè! Hãy chuẩn bị kim móc, len để làm theo hướng dẫn chi tiết bên dưới.

cach-moc-totoro-size lon-bang-len- (1)

Cách móc bạn Totoro béo ú bằng len ôm là thích!

Hướng dẫn: Unknow

Hình ảnh: Unknow

Dịch bởi: AmiguWorld

Kí hiệu:

X = Mũi móc đơn

V = Tăng mũi (móc 2 mũi đơn vào cùng 1 chân móc)

A = Giảm mũi (móc 2 mũi đơn thu về chung 1 chân)

sl st = Mũi dời (mũi trượt)

st = Mũi móc

ch = Mũi bính

[ ] = tổng số mũi móc bạn nên có khi kết thúc một vòng

( )*6 = số lần lặp lại bất cứ yêu cầu móc trong dấu ngoặc đơn

Để làm Totoro to béo bằng len bạn cần chuẩn bị:

– Len sợi các màu: màu trắng, màu xám, màu đen

– Kim móc: 4.0 mm

– Bông gòn, kim khâu len và đôi mắt màu đen

Hướng dẫn chi tiết cách móc

Totoro to bằng len miễn phíamiguworld logo

Phần 1: Thân

Bắt đầu bằng len màu xám

Hàng 1: MR 6X[6]
Hàng 2: V*6 [12]
Hàng 3: (1X, V)*6[18]
Hàng 4: (1X, V, 1X)*6 [24]
Hàng 5: (3X, V)*6 [30]
Hàng 6: (2X, V, 2X)*6 [36]
Hàng 7: (5X, V)*6 [42]
Hàng 8: (3X, V, 3X)*6 [48]
Hàng 9: (7X, V)*6 [54]
Hàng 10: (4X, V, 4X)*6 [60]
Hàng 11-20: 60X (10 hàng)[60] 
Hàng 21: (5X, V)*10 [70]
Hàng 22: (3X, V, 3X)*10 [80]
Hàng 23-43: 80X (21 hàng)[80]
Hàng 44: (A, 18X)*4 [76]
Hàng 45: 76X [76]
Hàng 46: (A, 17X)*4 [72]
Hàng  47: 72X [72]
Hàng 48: (A, 16X) *4 [68]
Hàng 49: 68X [68]
Hàng 50: (A, 15X)*4 [64]
Hàng 51: 64X  [64][64]
Hàng 52: (A, 14X)*4 [60]
Hàng 53:  60X [60]
Hàng 54: (A, 8X)*6 [54]
Hàng 55: (A, 7X)*6 [48]
Hàng 56: (A, 6X)*6 [42]
Hàng 57: (A, 5X)*6 [36]
Hàng 58: (A, 4X)*6 [30]
Bắt đầu nhồi gòn ở đây cho đến khi móc xong
Hàng 59: (A, 1X)*10 [20]
Hàng 60: A*10 [10]
Hàng 61: A*5 [5]

Chốt sợi. Cắt len và nối chặt vòng.

Phần 2: Tay (làm 2 cái)

Bắt đầu với len màu xám

Hàng 1: MR với 4X  [4]
Hàng 2: (V, 1X)*2 [6]
Hàng 3: (1X, V, 1X)*2 [8]
Hàng 4: (V, 3X)*2 [10]
Hàng 5: (2X, V, 2X)*2 [12]
Hàng 6: (V, 5X)*2 [14]
Hàng 7: 14X [14]
Hàng 8: (3X, V, 3X)*2 [16]
Hàng 9: 16X [16]
Hàng 10: (V, 7X)*2 [18]
Hàng 11: 18X [18]
Hàng 12: (A, 1X)*6 [12]
Hàng 13-15: 12X (3 hàng)[12]

Kết thúc bằng mũi dời (sl st). Cắt len. Nhồi gòn. Chừa đoạn len dài để may vào thân.

Phần 3: Tay (làm 2 cái)

Bắt đầu với len màu xám

Hàng 1: MR với 6X                          [6]
Hàng 2: V*6                                  [12]
Hàng 3: (1X, V, 1X)*4 [16]
Hàng 4: 16X [16]
Hàng 5: (V, 3X)*4 [20]
Hàng 6-8: 20X (3 Hàng)[20]
Hàng 9: (2X, V, 2X)*4 [24]
Hàng 10-15: 24X (6 Hàng)[24]
Hàng 16: (2X, A, 2X)*4 [20]
Hàng 17-19: 20X (3 Hàng)[20]
Hàng 20: (A, 3X)*4 [16]
Hàng 21: 16X [16]
Hàng 22: (1X, A, 1X)*4 [12]

Kết thúc với mũi dời. Chừa đoạn len dài để may.


Phần 4: Đuôi

Bắt đầu bằng len màu xám

Hàng 1: MR với 6X[6]
Hàng 2: V*6  [12]
Hàng 3: (V, 1X)*6  [18]
Hàng 4: 18X  [18]
Hàng 5: (1X, V, 1X)*6  [24]
Hàng 6: 24X  [24]
Hàng 7: (V, 3X)*6  [30]
Hàng 8: 30X  [30]
Hàng 9: (2X, V, 2X)*6  [36]
Hàng 10-19: 36X (10 hàng)[36]

Kết thúc bằng mũi dời. Chừa đoạn len dài để may. 

Phần 5: Bụng màu trắng

Bắt đầu bằng len màu trắng

Hàng 1: MR với 6X[6]
Hàng 2: V*6[12]
Hàng 3: V *12[24]
Hàng 4: 24X[24]
Hàng 5: (1X, V, 1X)*8[32]
Hàng 6: (V, 3X)*8[40]
Hàng 7: (V, 7X)*5[45]
Hàng 8: (4X, V, 4X)*5[50]
Hàng 9: (V, 9X)*5[55]
Hàng 10: (5X, V, 5X)*5[60]
Hàng 11: (V, 5X)*10[70]
Hàng 12: (3X, V, 3X)*10[80]
Hàng 13-15: 80X (3 Hàng)[80]

Kết thúc bằng mũi dời. Chừa đoạn len dài để may vào thân.

cach-moc-totoro-size lon-bang-len- (4)

– Nhồi ít bông gòn vào cả hai tay  và may vào vào thân Totoro ở hàng 22.

– May phần bụng trắng vào phần bụng (bắt đầu từ hàng 23). Sau đó sử dụng len màu xám làm 7 chữ V ở phần bụng (màu trắng) của Totoro.

– Dán mắt, thêu râu, miệng và mũi bằng len màu đen cho Totoro.

– Nhồi gòn vào phần đuôi và may vào phần dưới của thân.

Buy Me a Coffee
Nếu bạn yêu thích bài viết, hãy ủng hộ cho Amigu World bằng cách mời mình một tách cà phê. Buy me a coffee là một ứng dụng an toàn và miễn phí, bạn đọc có thể sử dụng PayPal, thẻ tín dụng (Visa/Master)… để ủng hộ cho website.

Amigu World cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

#AmiguWorld

You Might Also Like

Top
Select your language